top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN ZEEKLASSEN

 

1. Totstandkoming van de overeenkomst

 

De overeenkomst ontstaat wanneer de boeking door het vakantiecentrum schriftelijk, via post of email, aan de klant wordt bevestigd.

 

2. Samenstelling van de verblijfsprijs

1) De overeengekomen prijs omvat :

- Het verblijf

- De maaltijden met water en het ontbijt met koffie of thee

- Een vieruurtje bestaande uit een koek of fruit en een drankje

2) Zijn niet in de prijs begrepen :

- Bier, wijn en frisdranken bij de maaltijden

- Bedlinnen : dekbedovertrek – hoeslaken – kussensloop

 

2) De overeengekomen prijs is inclusief taksen en bediening en zal automatisch herzien worden op basis van overheidsbeslissingen bv. verhoging van de index, BTW of andere taksen.

 

3. Bevestiging van het verblijf

 

Bij elke schriftelijke en/of mondelinge reservatie krijgt de klant vanuit het vakantiecentrum een schriftelijke optiebevestiging overhandigd of toegestuurd. De daarin aanwezig bevestigingsbrief dient de klant ingevuld en ondertekend terug te sturen Vervolgens sturen wij de definitieve bevestiging toe. Na ontvangst van het voorschot, te betalen binnen de 2 weken na ontvangst van de bevestiging, wordt de reservatie als definitief beschouwd.

In bijlage van de bevestigingsbrief van de Barkentijn vindt de klant tevens informatiefiches. Deze informatiefiches moeten nauwkeurig en volledig ingevuld bezorgd worden aan het vakantiecentrum en dit ten laatste 1 maand voor aanvang van het verblijf.

 

4. Betaling van het verblijf

 

1) Na het verblijf wordt de factuur opgemaakt en u toegestuurd. Hierin worden het verblijf alsook de supplementen opgenomen. Alle supplementen worden op factuur geplaatst. De factuur dient betaald te worden ten laatste 30 dagen na de opmaakdatum. Het reeds betaalde voorschot wordt in mindering gebracht van de totaalfactuur.

2) Het vakantiecentrum behoudt zich het recht voor om bij klanten die de gestelde betalingstermijnen voor de facturen niet respecteren, toekomstige reservaties te weigeren.

 

5. Annulatie van het verblijf

 

De klant kan de overeenkomst annuleren mits betaling van de volgende vergoedingen:

1) Annulatie van meer dan 6 maanden voor aanvang van het verblijf is kosteloos.

2) Annulatie vanaf 6 maanden tot en met 1 maand voor aanvang van het verblijf bedraagt 25% van de totale verblijfsprijs.

3) Annulatie vanaf 1 maand tot en met 14 dagen voor aanvang van het verblijf bedraagt 50% van de totale verblijfsprijs.

4) Annulatie van minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf bedraagt 100% van de totale verblijfsprijs.

5) Bij niet-aankomst bij aanvang van het verblijf wordt 100% van de totale verblijfsprijs aangerekend

6) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf wordt 100% van de prijs voor het resterende gedeelte van het verblijf aangerekend.

 

Wanneer de vzw De Barkentijn de reservering annuleert wegens overmacht, dwz. Door abnormale en/of onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van het centrum en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kon worden vermeden, wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft de klant enkel het recht op terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

 

6. Aansprakelijkheid

 

Het vakantiecentrum is niet aansprakelijk voor ongevallen waarvan de klanten bij hun aankomst, tijdens hun verblijf en bij hun vertrek het slachtoffer zouden worden.

Alle beschadigingen en/of tekorten die door de groep, haar leden of haar bezoekers worden aangebracht, zullen tegen de nieuwe aankoopprijs of geldende herstellingswaarden worden aangerekend aan de desbetreffende groep.

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPEN EN PARTICULIEREN

 

1. Totstandkoming van de overeenkomst

 

De overeenkomst ontstaat wanneer de boeking door het vakantiecentrum schriftelijk, via post of email, aan de klant wordt bevestigd.

 

2. Samenstelling van de verblijfsprijs

1) De overeengekomen prijs omvat :

- Het verblijf

- De maaltijden met water en tafelbier en het ontbijt met koffie of thee

- Bedlinnen : dekbedovertrek – hoeslaken – kussensloop

Zijn niet in de prijs begrepen :

-Bier, wijn en frisdranken bij de maaltijden

2) De overeengekomen prijs is inclusief taksen en bediening en zal automatisch herzien worden op basis van overheidsbeslissingen bv. verhoging van de index, BTW of andere taksen.

 

3. Bevestiging van het verblijf

 

Bij elke schriftelijke en/of mondelinge reservatie krijgt de klant vanuit het vakantiecentrum een schriftelijke optiebevestiging overhandigd of toegestuurd. De daarin aanwezig bevestigingsbrief dient de klant ingevuld en ondertekend terug te sturen Vervolgens sturen wij de definitieve bevestiging toe. Na ontvangst van het voorschot, te betalen binnen de 2 weken na ontvangst van het bevestiging, wordt de reservatie als definitief beschouwd.

In bijlage van de bevestigingsbrief van de Barkentijn vindt de klant tevens informatiefiches. Deze informatiefiches moeten nauwkeurig en volledig ingevuld bezorgd worden aan het vakantiecentrum en dit ten laatste 1 maand voor aanvang van het verblijf.

 

4. Betaling van het verblijf

 

1) ) Na het verblijf wordt de factuur opgemaakt en u toegestuurd. Hierin worden het verblijf alsook de supplementen opgenomen. Alle supplementen worden op factuur geplaatst. De factuur dient betaald te worden ten laatste 30 dagen na de opmaakdatum. Het reeds betaalde voorschot wordt in mindering gebracht van de totaalfactuur.

2) Het vakantiecentrum behoudt zich het recht voor om bij klanten die de gestelde betalingstermijnen voor de facturen niet respecteren, toekomstige reservaties te weigeren.

 

5. Annulatie van het verblijf

 

De klant kan de overeenkomst annuleren mits betaling van de volgende vergoedingen:

1) Annulatie van meer dan 6 maanden voor aanvang van het verblijf is kosteloos.

2) Annulatie vanaf 6 maanden tot en met 1 maand voor aanvang van het verblijf bedraagt 25% van de totale verblijfsprijs.

3) Annulatie vanaf 1 maand tot en met 14 dagen voor aanvang van het verblijf bedraagt 50% van de totale verblijfsprijs.

4) Annulatie van minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf bedraagt 100% van de totale verblijfsprijs.

5) Bij niet-aankomst bij aanvang van het verblijf wordt 100% van de totale verblijfsprijs aangerekend

6) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf wordt 100% van de prijs voor het resterende gedeelte van het verblijf aangerekend.

 

Wanneer de vzw De Barkentijn de reservering annuleert wegens overmacht, dwz. Door abnormale en/of onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van het centrum en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kon worden vermeden, wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft de klant enkel het recht op terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

 

6. Aansprakelijkheid

 

Het vakantiecentrum is niet aansprakelijk voor ongevallen waarvan de klanten bij hun aankomst, tijdens hun verblijf en bij hun vertrek het slachtoffer zouden worden.

Alle beschadigingen en/of tekorten die door de groep, haar leden of haar bezoekers worden aangebracht, zullen tegen de nieuwe aankoopprijs of geldende herstellingswaarden worden aangerekend aan de desbetreffende groep.

bottom of page