Vakantiecentrum De Barkentijn / Jeugdverblijfcentrum

GROEPEN

Als erkend jeugdverblijfcentrum is de Barkentijn the place to be voor uw jeugdgroep.

RESERVEREN VAN EEN PERIODE

Tijdens de SCHOOLVAKANTIES staat het jeugdverblijfcentrum enkel ter beschikking van jeugdverenigingen. 
Deze groepen hebben een periode van voorrangsboeking, ook tijdens de rest van het jaar.

De jeugdwerkverenigingen beschikken over deze periode van voorrangsboeking tot 6 maanden voor het begin van de betrokken verblijfsperiode.

Andere organisaties kunnen dus uiteraard slechts boeken ten vroegste 6 maanden voor het begin van de hierboven bedoelde verblijfsperiode.
>> gebruik dit formulier om uw reservatie-aanvraag te doen.

BETALINGSMODALITEITEN:

De rekeningen dienen betaald te worden via overschrijving op de rekening van De Barkentijn vzw.
IBAN: BE29385-0096710-64   BIC: BBRUBEBB

De termijn loopt tot maximum 30 dagen na einde verblijf.
Andere regelingen kunnen eventueel overeengekomen worden met de directie van het jeugdverblijfscentrum.

OPENINGSPERIODE:

Gans het jaar is het centrum beschikbaar voor de groepen.

 

Vakantiecentrum De Barkentijn | Albert I-laan 126 | 8620 Nieuwpoort